Пластични ролетни

Пвц ролетните се најчесто употребувани најчесто барани ролетни.Ролетната и нејзините делови се комплетно од Пвц. Овој тип на ролетни нуди најдобра светлосна и термичка изолација во однос на цената